TIBCO Nimbus

Akıllı Süreç Platformu

Süreç Hakkında Konuşalım!

Çalışanlarınızın çalışma şekillerini ve günlük aktivitelerini oluşturan operasyonel iş süreçleri işletmenizin en önemli parçalarından biridir. Büyük ihtimalle sizin işletmenizde de süreç şemalama çalışmaları olmuştur. Fakat bu çalışmaların etkisinin tutarlı ve sürekli olduğu durumlar çok nadirdir. Edinilen tecrübeler birçok süreç şemalama projelerinin istenileni vermediğini göstermektedir. Süreç iyileştirmesi yapabilmek ve değişim yönetimini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğunuz asıl araçları size vermemektedirler. 

Önce İnsan

Süreçlerizi işletenler insanlardır. İşletmenizdeki her birey süreç yönetimi içindeki bir parçada rol almaktadır. Süreç yönetimi sadece bilgi işlem (IT) veya iş analizcileri için değildir. Herkesin katılımını gerektirir, aksi takdirde çalışmaz. Ayrıca süreç yönetimi sadece bir geçiş fazı değildir, başarı için gereklidir.

Büyük görmek için tıklayınız.


TIBCO Nimbus İle Gelen Şeffaflık

TIBCO Nimbus nedir? İşinizi yönetmeye ve süreç yönetimini uygulamaya yarayan bir yazılımdır. TIBCO Nimbus bu işlevi işletmenizdeki süreçleri tamamen anlayıp onları art arda sıralamanızı sağlayarak ve sonra da bunların operasyonel kullanımlarını gerçekleştirerek yapar.

Biz burada süreç otomasyonundan bahsetmiyoruz bu da önemli bir konu fakat sadece süreçlerinizin bir alt kümesi için. Biz, insanların süreçlerinizin büyük bir kısmını taşıdığı operasyonunuzun bütününden bahsetmekteyiz. Gerçekte, organizasyonunuzun çalışmasına asıl sebep de budur. 

İnsanlar İçin Süreçler!

TIBCO Nimbus'un çıkardığı süreçler organizasyondaki herkesin anlaması ve kullanması için dizayn edilmiştir. Bu süreçler nasıl çalıştığınızı anlamanız için en kolay ve basit yol haline gelirler. 

TIBCO Nimbus Benim İçin Ne Yapacak?

TIBCO Nimbus işletmenize, sahip olma, yönetme, geliştirme ve her süreci kullanma yeteneği verecektir. Bu anlaşılma ve açıklık, yeni teşebbüs ve fırsatlarla karşılaşılması durumunda önemini gösterecektir. Neden? Çünkü her yeni teşebbüs ve fırsat insanların iş yapış şekillerinde değişikliklere sebep olacaktır. Nerde olduğunuzu anlamanız, nereye gideceğinizi planlamak için iyi bir platform olacaktır. Bu platform süreci ve değişimi yönetmeye yarayacaktır.